DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

VÝTVARNÝ ODBOR


Ahojte výtvarníci!
Máme pre vás pripravené nové úlohy z výtvarného odboru.
Tešíme sa na vašu tvorivosť a fantáziu.

Svoje práce posielajte prostredníctvom formulára alebo emailom na zadania@szusprakovce.sk

Na vypracovanie máte čas do piatka 1.5.2020.
Prípravný a prvý ročník ISCED 1B

 • vyhľadaj a namaľuj jarné kvety, ktoré rastú v prírode, alebo v záhrade a sú žltej farby
 • každý kvietok osobitne na samostatný výkres A/4  

Druhý ročník ISCED 1B

 • vyhľadaj si obrázok motýľa, ktorý má meno ,,Babôčka pávooká“ a pokús sa ho realistický 
 • namaľovať ( to znamená všetky detaily, každú škvrnku na jeho krídlach
 • namaľuj to na výkres A/3

Tretí ročník ISCED 1B

 • napíš stručný životopis Martina Benku a prekresli jednu z jeho reprodukcií na formát  A3

Štvrtý ročník ISCED 1B

 • vyhľadaj si obrázok podľa námetu, ktorý spracúvavaš na absolventskú prácu – vytvor aj  malé samostatné dielko
 • vyhľadaj a napíš názvy stavieb v gotickom slohu na Slovensku 

Námety absolventských prác:

 • Sofia – podmorský svet
 • Laura – kvety, kytice
 • Nelly – vtáci
 • Lily – rozprávkové stavby – mestá
 • Debora – realistický záber mestskej uličky alebo starého mestá

Prvý a druhý ročník ISCED 2B

 • vyhľadaj všetky dôležité údaje o maliarovi Ľudovítovi Fullovi
 • jednu z jeho ilustrácií nakresli  a vymaľuj – perokresba na A/3  

Tretí ročník ISCED 2B

 • nakresli (prenes na výkres) portrét obľúbeného speváka, speváčky, herca, herečky 
 • vymaľuj ho tak, ako vymaľoval Andy Warhol Marilyn Monroe v štyroch odtieňoch
 • farby – A3 – vodové farby
  napíš čo najviac informácií o tomto maliarovi

Štvrtý a piaty ročník ISCED 2B

 • pokračovať a dokončiť svoje projekty
 • vyhľadať všetky dostupné informácie o gotickom slohu

ODOSLAŤ PRÁCU

  Post Author: Jaroslav Hamrák