TANEČNÝ ODBOR

Cieľom vyučovacieho procesu na 1. stupni základného štúdia tanečného odboru ZUŠ je všestranná základná tanečná výchova žiakov.

Prvá etapa tanečného vzdelávania prebieha od prípravného štúdia po 3. ročník. Trvá 3­ roky apoznáme ju pod spoločným názvom tanečná príprava.

Druhá etapa tanečného vzdelávania prebieha od 4. po 7 ročník, trvá  4 roky. Obsahuje základy rôznych tanečných techník: klasického tanca, ľudového tanca a novodobého tanca.

Prípravné štúdium
Hudobno­pohybová výchova je určená pre deti predškolského veku od 5 rokov a 1.ročníka ZŠ. Výnimočne na základe prejaveného talentu je možné prijať mladšie dieťa. Vyučovanie prebieha v kolektíve 5 až 15 žiakov v rozsahu dvoch vyučovacích hodín týždenne.

Vyučovanie v I. stupni primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelania  je určené pre žiakov základnej školy od 7 do 14 rokov. Vyučovanie prebieha v kolektíve 5­ až 15 žiakov v rozsahu troch až piatich vyučovacích hodín týždenne.

Žiaci zvládnu základy rôznych tanečných techník:

  • klasický tanec
  • ľudový tanec
  • moderný tanec (HIPHOP)
  • džezový tanec

Ďalej ponúkame:

  • pravidelné vystúpenia v priestoroch školy
  • ­účasť v rôznych tuzemských i zahraničných súťažiach
  • ­príprava na stredné školy umeleckého zamerania
  • tanečné sústredenia členov súborov

V škole sa formujú súbory:

  • Tanečný súbor ľudového tanca
  • Tanečný súbor klasického tanca