OZ BREZINOČKA

OZ Brezinočka slúži na rozvoj odborného rastu a skvalitnenia výučby a aktivít žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy v Prakovciach.

Cieľom OZ Brezinočka je dobrovoľnou aktivitou odborne, finančne a materiálne podporovať rozvoj žiakov, pomáhať pri rozvíjaní tvorivých a umeleckých schopností detí, podieľať sa na organizovaní kultúrnych podujatí školy, napomáhať pri realizácii rozvojových projektov a aktivít rešpektujúc pritom osobnosť každého žiaka školy. 


Ak chcete venovať 2% z daní pre OZ Brezinočka, budete potrebovať nasledovné formuláre:


Názov združenia:

IČO:

Sídlo:

Registračné číslo:

Dátum vzniku:

E-mail:

OZ Brezinočka

53035241

Prakovce 289, 05562 Prakovce

VVS/1-900/90-59123

28.05.2020

brezinka@szusprakovce.sk

Stránka DFS Brezinka »