VÝTVARNÝ ODBOR

Poslaním výtvarného odboru je rozvíjať výtvarné cítenie a myslenie žiakov. Prostredníctvom umenia a umením formovať citovú a morálnu stránku osobnosti žiaka.

Prípravná výtvarná výchova (PVV) je určená pre deti predškolského veku od 5 rokov. Výnimočne na základe prejaveného talentu je možné prijať mladšie dieťa. Vyučovanie prebieha v kolektíve 3 – ­5 žiakov v rozsahu dvoch vyučovacích hodín týždenne.

Vyučovanie v I. stupni primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelania  je určené pre žiakov základnej školy od 6 do 14 rokov. Vyučovanie prebieha v kolektíve 6 – ­10 žiakov v rozsahu troch vyučovacích hodín týždenne.

Žiaci zvládnu rôzne výtvarné techniky:

 • kresbu
 • maľbu
 • grafiku
  ­
 • dekoratívne činnosti
 • a tiež dejiny výtvarného umenia

Ďalej ponúkame:

 • individuálny prístup zohľadňujúci možnosti a mieru talentu žiaka
 • pravidelné výstavy v priestoroch školy
 • účasť v rôznych tuzemských i zahraničných súťažiach
 • prípravu na stredné školy umeleckého zamerania
 • školské tematické výlety a sústredenia