ZAMESTNANCI ŠKOLY


Riadiaci pracovníci

Viera Vojtilová
Zriaďovateľka SZUŠ

Mgr. Veronika Hamráková, DiS.art.
Poverená riaditeľka SZUŠ


Sekretariát

Ing. Blanka Krupárová


Hudobný odbor

Mgr. Aneta Bučková
 sólový spev
 zborový spev
 hudobná náuka
 klavír

Mgr. Veronika Hamráková,DiS.art.
 priečna flauta
 zobcová flauta
 súborová hra

Mgr. Vladimír Plachetka
 klavír
 akordeón
 korepetície
 súborová hra
 hudobná náuka

Radovan Žiga DiS. art.
 husle
 gitara
 súborová hra

Mgr. art. Matej Göllner
 trúbka
 bicie

Antón Marcinko, DiS.art.

 gitara
 súborová hra

Bohdana Bendíková, DiS.art.
 spev
 klavír
 violončelo

Jana Maliňáková,DiS.art.

 klavír

Ing. Lenka Očvárová
 saxofón
 klarinet

Peter Vojtila, DiS.art.
 pozauna

Štefan Bendík
 saxofón

PaedDr.Lenka Vilčková
 hudobná náuka


Tanečný odbor

Michaela Širilová, DiS.art.
 hudobno – pohybová príprava
 ľudový tanec
 tanečná príprava a prax
 klasický tanec
 moderný tanec

Katarína Janošková

 ľudový tanec


Výtvarný a fotografický odbor

Mgr. Martina Čavojská
 výtvarná výchova

Mgr. Mária Páleníková
 výtvarná výchova