ZAMESTNANCI ŠKOLY


Riadiaci pracovníci


Viera Vojtilová

 • Zriaďovateľka SZUŠ

Mgr. Michaela Filická

 • Riaditeľka SZUŠ

Sekretariát


Mgr. Nikola Hlebová


Hudobný odbor


Mgr. Aneta Bučková

 • hudobná náuka
 • klavír a keyboard
 • sólový spev
 • zborový spev

Mgr. Michaela Filická

 • hudobná náuka
 • klavír a keyboard

Dominik Gura

 • trúbka
 • lesný roh

Bc. Petra Michlíková

 • hudobná náuka
 • klarinet
 • saxofón

Martin Pisko

 • bicie

Vladimír Plachetka

 • klavír
 • korepetície

Mgr. Veronika Vojtilová

 • hudobná náuka
 • priečna flauta
 • zobcová flauta
 • klavír a keyboard
 • súborová hra

Radovan Žiga DiS. art.

 • husle
 • korepetície
 • gitara
 • kontrabas
 • súborová hra

Bc. Dominika Jánošíková

 • klavír

Tanečný odbor


Bc. Blanka Semanová

 • hudobno – pohybová príprava

Mikuláš Szabó

 • ľudový tanec

Lenka Šoldrová DiS. art.

 • tanečná príprava
 • džezový tanec
 • klasický tanec
 • moderný tanec

Mgr. art. Lucia Baltová

 • tanečná príprava

Výtvarný a fotografický odbor


Mgr. Mária Páleníková

 • výtvarná výchova

Martin Pisko

 • fotografia a film

Literárno – dramatický odbor


Bc. Blanka Semanová

 • dramatická príprava
 • dramatika a slovesnosť
 • prednes
 • práca s rekvizitou a bábkou