ZAMESTNANCI ŠKOLY

Riadiaci pracovníci

Viera Vojtilová
Zriaďovateľka SZUŠ

Mgr. Michaela Filická
Riaditeľka SZUŠ

Sekretariát

Jana Švedová

Hudobný odbor

Mgr. Aneta Bučková
 hudobná náuka
 klavír
 sólový spev
 zborový spev

Mgr. Veronika Hamráková
 hudobná náuka
 priečna flauta
 zobcová flauta
 klavír
 súborová hra

Vladimír Plachetka
 klavír
 gitara
 akordeón
 korepetície
 súborová hra
 Ľudová hudba Brezina

Radovan Žiga DiS. art.
 husle
 kontrabas
 súborová hra
 Ľudová hudba Brezina

Mgr. art. Matej Göllner
 trúbka

Viera Vojtilová
 klarinet
 saxofón

Diana Krajčová
 gitara
 súborová hra

Martin Pisko
 bicie

Tanečný odbor

Viktória Sojková
 hudobno – pohybová príprava

Ivana Mingáčová
 ľudový tanec
 tanečná príprava
 džezový tanec
 klasický tanec
 moderný tanec

Výtvarný a fotografický odbor

Mgr. Mária Páleníková
 výtvarná výchova

Martin Pisko
 fotografia a film

Literárno – dramatický odbor

Viktória Sojková
 dramatická príprava
 dramatika a slovesnosť
 prednes
 práca s rekvizitou a bábkou