HUDOBNÝ ODBOR

Zmyslom štúdia je nielen zvládnuť techniku hry na zvolený nástroj, ale preniknúť do sveta hudby, naučiť sa vnímať krásu a vytvárať si hodnotový estetický rebríček. Do prípravnej hudobnej výchovy (PHV) prijímame deti, ktoré na začiatku školského roka dovŕšia vek 5 rokov.

Vyučovanie prebieha v kolektíve v rozsahu dvoch hodín týždenne. V druhom roku dochádzky  sa prípravná hudobná výchova rozdeľuje. Na jednej z dvoch vyučovacích hodín žiaci vo dvojiciach navštevujú prípravu ku hre na hudobný nástroj.

Prehľad vyučovaných nástrojov:

 • klavír
 • keyboard
 • husle
 • zobcová a priečna
 • flauta
 • klarinet
 • saxofón
 • trúbka
 • bicie
 • gitara (tiež elektrická, sólová a basová gitara ako aj nástroje doplnkové)
 • spev sólový a zborový
 • lesný roh

V prípade záujmu verejnosti rozšírime vyučovania o ďalšie nástroje podľa požiadavky.

Ďalej ponúkame:

 • ­ individuálny prístup zohľadňujúci možnosti a mieru talentu žiaka
 • ­ zapožičanie niektorých hudobných nástrojov na obdobie až jedného školského roka
 • ­ možnosť uplatnenia sa žiaka v niektorom zo školských súborov a v Dychovej hudbe Prakovčanka
 • ­ viacdenné sústredenie a poznávacie zájazdy
 • individuálna príprava na stredné školy umeleckého zamerania