KOLO VODY, KOLO BAŇURIKA

Naši žiaci a ani pedagógovia nezaháľajú hoc sú prázdniny.

Je to jednoduché, ak raz miluješ hudbu, tak nie je čo riešiť 🙂

V tomto videu môžete vidieť interpretačnú, produkčnú, aranžérsku, zvukársku, scenáristickú a režisérsku činnosť Ladislava Známa.

Veľká vďaka patrí aj vynikajúcim hudobníkom – Martinovi Piskovi a Vanesa Pindrochovej (absolventke SZUŠ), bez ktorých by tento počin nemohol vzniknúť.

Poklona patrí Miroslave Doliňákovej za hlasovú prípravu a Miriama Fencikovej za natočenie videoklipu.

Post Author: Jaroslav Hamrák