ADVENTNÝ KONCERT 2016

Program

1. DH Prakovčanka
Adeste Fideles
Pie Jesu ( sólo spev Mgr. Aneta Bučková)

2. LDO + spevácky zbor SZUŠ
Vianoce v Betlehéme
Z triedy: Bc. Blanky Semanovej, Mgr. Anety Bučkovej,
Sprievod Ladislav Znám, DiS.art.

3. K. Vilčková, M. Kurucová, D. Hillay, T.J.Mikulák
Tam rástla krásna jedlička
Z triedy: PaedDr.Mgr. Martiny Furinovej, PhD.

4. Lucia Plachetková
J.S. Bach-Fragment
Z triedy: Radovana Žigu, DiS.art.
sprievod Miriam Fencíková, DiS.art.

5. Lea Gregová
G.F.Händel- Joy to the World (dva klavíre)
Z triedy: Miriam Fencíkovej, DiS.art.

6. Kristína Kačírová
G.F. Telemann – VII. From Partita No.2
Z triedy: Mgr. Veroniky Vojtilovej
sprievod Miriam Fencíková, DiS.art.

7. Stanislav Žiga
V. Kořinek – Prednes č.5
Z triedy: Radovana Žigu, DiS.art.
sprievod Miriam Fencíková, DiS.art.

8. Prípravný komorný zbor SZUŠ
Vianočný čas
Z triedy: Mgr. Anety Bučkovej
sprievod Ladislav Znám, DiS.art

9. Martina Semanová, Iveta Karičková
Martha Mier – Western Plains
Z triedy: M. Fencikovej, DiS.art.

10. Ladislav Krivda
Jorge Morel- Danza in e-minor

11. Debora Horváthová
Robert Johnson – Alman
Z triedy: Mgr. V. Vojtilovej
sprievod Miriam Fencíková, DiS.art.

12. Spevácky zbor SZUŠ + prípravný komorný zbor SZUŠ
Tu je ten krásny čas
Z triedy: Mgr. Anety Bučkovej
sprievod Ladislav Znám, DiS.art.

13. Petra Krajňáková
We Wish you a Merry Christmas (dva klavíre)
Z triedy: M. Fencikovej, DiS.art.

14. Iveta Karičková
Adele – Hiding my Hearth
Z triedy: Mgr. Aneta Bučkovej
sprievod Ladislav Znám, DiS.art. Ladislav Krivda

15. Gejza Jablonovský
John Williams – Schindlers List
Z triedy: Radovana Žigu, DiS.art.

16. Quarteto priečnych fláut
Arr. Sims – Christmas Medley
Z triedy: Mgr. V. Vojtilovej

17. Spevácky zbor SZUŠ
Byla cesta
Z triedy: Mgr. Anety Bučkovej
sprievod Ladislav Znám, DiS.art.

18. eF-Band
When you believe
White Christmas
Z triedy: Ing. Lenky Očvárovej

Post Author: Jaroslav Hamrák