OZNAM O OBNOVENÍ VYUČOVANIA

Vážení rodičia, milí žiaci,

na základe rozhodnutia a pokynov Ministerstva školstva SR, Vám oznamujeme, že od 15.06.2020 sa v našej škole vyučovanie obnovuje. Vyučovací proces bude prebiehať aj v individuálnej aj v skupinovej forme.

Pri vstupe do priestorov našej  školy a pred prvým vyučovaním je potrebné doniesť vyplnené a podpísané tlačivo: Čestné vyhlásenie rodiča o zdravotnom stave žiakaktoré si  môžete stiahnuť z našej webovej stránky tu, resp. vám bude na požiadanie zaslaný na vašu mailovú adresu.

                                                         S pozdravom Mgr.Michaela Filická

Post Author: Jaroslav Hamrák