NÁVRH VIANOČNEJ POHĽADNICE

Návrh vianočnej pohľadnice ministerstva školstva – je výzva pre všetky školy.

Aj naša SZUŠ  sa do  tejto výzvy zapojila.  Stačilo mať nápad, preniesť ho do výtvarného spracovania, namaľovať a poslať pánovi ministrovi školstva.

Tomasovi Andraškovi, Laure Bodnárovej a Miške Filickej ďakujeme za krásne návrhy na oficiálnu pohľadnicu ministerstva  školstva.

Tieto ich pohľadnice zároveň spríjemnia Vianoce aj seniorom v domove dôchodcov.

Veselé Vianoce!

Post Author: Jaroslav Hamrák