SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU FAŠIANGOVÚ MASKU

Žiaci z výtvarného odboru sa zapojili do súťaže o najkrajšiu fašiangovú masku. Na základe výsledkov hlasovania vyhrala Alžbeta Kotlárová ( ISCED 1B) a Sofia Tymusová ( ISCED 2B)

Blahoželáme a zároveň ďakujeme všetkým účastníkom súťaže.

Všetky masky si môžete prísť pozrieť k nám do priestorov školy.

Post Author: Jaroslav Hamrák