ÚPRAVA ŠKOLNÉHO ZA 2. POLROK 2019/2020

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Milí rodičia,
dovoľte, aby sme vás informovali o platbe príspevku na úhradu školného za druhý polrok.

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zo dňa 26.03.2020 sú školy a školské zariadenia zatvorené až do odvolania.

V tejto súvislosti zriaďovateľ školy SZUŠ v Prakovciach prijal rozhodnutie, že poplatky za druhý polrok 2019/2020 budú nasledovné:

 • Prípravný ročník – zdarma
 • Hudobný odbor – 15 €
 • Tanečný odbor – 15 €
 • Výtvarný odbor – 15 €
 • Literárno-dramatický odbor – 15 €

Zároveň prosíme rodičov, ktorí ešte neuhradili zatiaľ školné, aby tak urobili najneskôr do 25.06.2020.

Rodičia / zákonní zástupcovia/ majú možnosť zaplatiť školné prostredníctvom INTERNETBANKINGU.


Číslo účtu SZUŠ – IBAN: SK2209000000000524204776
Variabilný symbol (VS): 

 • pri platbe za 1. polrok uvádzajte VS: 2019
 • pri platbe za 2. polrok uvádzajte VS: 2020

V nevyhnutnom prípade môžete zaplatiť školné v termínoch v čase od 15:00 do 17:00 hod. nasledovne:

 • 20.05.2020
 • 27.05.2020
 • 03.06.2020
 • 10.06.2020
 • 17.06.2020
 • 24.06.2020

Bližšie informácie týkajúce sa platieb môžete dostať u vedenia školy emailom na info@szusprakovce.sk

Post Author: Jaroslav Hamrák