PRERUŠENIE SKUPINOVÉHO VYUČOVANIA

Milí rodičia,
oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania prerušujeme skupinové vyučovanie na našej Súkromnej základnej umeleckej škole v Prakovciach.

To znamená, že od 12.10.2020 (t.j.pondelok) prerušujeme vyučovanie hudobnej náuky, tanečného odboru, výtvarného odboru a literárno-dramatického odboru.

Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou. O konkrétnom spôsobe výučby Vás budú informovať triedni učitelia.

Individuálne vyučovanie bude pokračovať naďalej za dodržiavania prísnych hygienických opatrení.

Za porozumenie a zhovievavosť Vám vopred ďakujeme. 

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na riaditeľstvo Súkromnej základnej umeleckej školy v Prakovciach na tel.č.: 0904/168620 alebo mailom na: m.filicka@szusprakovce.sk

Znenie rozhodnutia ministra 12.10.2020

Post Author: Jaroslav Hamrák