OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

Vedenie  Súkromnej základnej umeleckej školy v Prakovciach oznamuje rodičom a žiakom, že otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční dňa 2. septembra  2020, t.j. v stredu v budove školy.  

Do školy budú môcť vstúpiť žiaci školy len s ochranným rúškom a po dezinfekcii rúk. 

Pozor dôležité!

Každý žiak (novoprijatý i súčasný) musí pri vstupe do školy odovzdať vyučujúcemu vyplnené a podpísané:

  1.  zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk.roka 2020/2021
  2. vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Manuál opatrení k otvoreniu školy 1.9.2020

Pokyny upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v SZUŠ v Prakovciach v období od 1. septembra 2020 vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR a manuálu MŠVVaŠ SR pod názvom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021.

Post Author: Jaroslav Hamrák