OBNOVENIE VYUČOVANIA

Súkromná základná umelecká škola v Prakovciach oznamuje rodičom a žiakom, že od pondelka 8. februára 2021 obnovuje individuálne vyučovanie pre žiakov vo veku žiaka prvého stupňa základnej školy okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj.
Skupinové vyučovanie, vrátane spevu a hry na dychové nástroje, pokračujú až do odvolania dištančnou formou.

V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR je podmienkou nástupu žiaka našej školy
odovzdanie čestného vyhlásenia jedného z rodičov žijúceho s dieťaťom v spoločnej domácnosti, že má negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní, prípadne spĺňa platnú výnimku z testovania.


Tlačivá čestného vyhlásenia si rodičia môžu stiahnuť tu.

Post Author: Jaroslav Hamrák