SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA V HRE NA DYCHOVÝCH NÁSTROJOCH, SNV, 2019

Patrícia Podobínska – priečna flauta – strieborné pásmo.

Laura Bornárová – zobcová flauta – zlaté pásmo.

Bc. Vladimír Plachetka, Dis. art. ocenenie za korepetíciu.

Blahoželáme a ďakujeme!

Post Author: Jaroslav Hamrák