KLAVÍRNA SÚŤAŽ V SLÁDKOVIČOVE

alší úspech našich klaviristov z triedy p. uč. Plachetku a to na klavírnej súťaži v Sládkovičove.

Ján Plachetka a Andrej Klekner patrili medzi najlepších a vo svojej kategórií získali zlaté pásma.

Blahoželáme! 🎹🎼🎶

Post Author: Jaroslav Hamrák