1. INTERNÝ KONCERT

Program:
1. Jana Gotschová, Kristína Kačírová
W.A.Mozart: Rondo (flauta)
Z triedy Mgr. V. Vojtilovej
2. Janik Kissel
L. van Beethoven: Ode to Joy (trúbka)
Klavírna spolupráca: Daniel Burčák
Z triedy Mgr. K. Wenzelovej
3. Katarína Farkasová – Beneová
Z. Kakalejčíková: Víla a vrana (spev)
Z triedy Mgr. M. Doliňákovej
4. Alica Pinčáková
The Young Prince and Princes (flauta)
Z triedy Ing. L. Vilčkovej
5. Lea Gregová
Irish song (klavír)
Z triedy Mgr. V. Vojtilovej
6. Gejza Jablonovský
G. Ph. Telemann: Sonatina 4. časť (husle)
Z triedy R. Žigu, DiS. art
7. Lenka Kotelešová, Alica Pinčáková
Svietia farby jesene (spev)
Z triedy Mgr. M. Doliňákovej
8. Veronika Pindrochová L. van Beethoven: Contredance (priečna flauta)
Z triedy: Mgr. V. Vojtilovej
9. Debora Horváthová, Michaela Kurucová
Čižíček, Čižíček (flauta)
Z triedy: Mgr. V. Vojtilovej
10. Debora Horváthová
Páslo dievča pávy (flauta)
Z triedy: Mgr. V. Vojtilovej
11. Petra Lacková
B.P.Valdimarsson – č. 109,114 (klavír)
Z triedy: M. Fencikovej, DiS. art
12. Michaela Kurucová
J. Snížková: Drak (spev)
Z triedy Mgr. M. Doliňákovej
13. Janik Kissel, Filip Gotsch
Over the rainbow (trúbka)
Z triedy Mgr. K. Wenzelovej
14. Petra Krajňáková
Anonym: Tanec (priečna flauta)
Z triedy Mgr. V. Vojtilovej
15. Branko Csiszár
Morning has Broken (flauta)
Z triedy: Ing. L. Vilčkovej
16. Martina Semanová
Heller: Etuda op. 125 č.10 (klavír)
Z triedy: M. Fencikovej, DiS. art
17. Petra Krajňáková
Veleť vtáčku (spev)
Z triedy Mgr. M. Doliňákovej
18. Ema Kellnerová, Patrícia Podobínska
J. Pitts: Las heras beguine (flauta)
Z triedy Mgr. V. Vojtilovej
19. Filip Gotsch
The Flinstones (trúbka)
Z triedy Mgr. K. Wenzelovej

Klavírna spolupráca: M. Fenciková, DiS. art, Ladislav Znám a Mgr. V. Vojtilová strom

Post Author: Jaroslav Hamrák