PINK SONG 2019

Laura Rumanská bronzové pásmo.
Katarína Farkasová Beneová zlaté pásmo, mimoriadna cena a absolútna viťazka.
Ladislav Znám DisArt. a Martin Pisko cena za najlepšiu hudobnú korepetíciu.
Blahoželáme!

Post Author: Jaroslav Hamrák