KONCERT K 10. VÝROČIU


Program

 1. Pedagogický zbor:
  G.Dusík –Pieseň o rodnej zemi, Letelo vtáča nad nami
  Arr. V. Plachetka
 2. Spevácky zbor SZUŠ:
  Monkey song, La La Land
  Arr. V. Plachetka
  Z triedy: Mgr. A. Bučkovej
 3. J. B. Loeillet – Sonáta: B. Balogová, L. Bodnárová
  G.F.Händel – March: B. Balogová, L. Bodnárová, A. Pavlov, V. Rumanský
  Z triedy: Mgr. V. Hamrákovej
 4. R. Galliano – Tango pour Claude:
  A. Plachetka, V. Plachetka
  Arr. V. Plachetka
  Z triedy: V.Plachetku
 5. C. Gardel – Por una cabeza:
  G. Jablonovský, S. Plachetková, A. Plachetka, S. Jägerová, L. Gregová, L. Rumanská
  Arr. V. Plachetka
  Z triedy: V. Plachetku, R. Žigu, DiS.art.L. Šoldrovej, DiS.art.
 6. M. Mathew – Pardonne Moi ce caprice d´enfant:
  K. Farkasová-Beneová
  Z triedy: Mgr. A. Bučkovej
 7. V. Saparov – Alla Tango:
  P. Podobínska, M. Lanyiová
  Z triedy: Mgr. V. Hamrákovej, L.Šoldrovej, DiS.art.
 8. ĽH Brezina a spevácky zbor SZUŠ:
  Piesne z Abova
  Z triedy: Mgr. A. Bučkovej, V. Plachetku, R. Žigu, DiS.art.
 9. ĽH Brezina, spevácky zbor SZUŠ, žiaci TO:
  Kolomyjka
  Z triedy: Mgr.A.Bučkovej, V. Plachetku, R. Žigu, DiS.art.,
  L.Šoldrovej, DiS.art.
 10. W. A. Mozart – G-dur:
  G. Jablonovský
  Z triedy: R.Žigu, DiS.art.
 11. Zmes ľudových piesní
  Z triedy: Mgr. V. Hamrákovej
  Tota Heľpa
  Arr. V. Plachetka
  Z triedy: Mgr. V. Hamrákovej
 12. Mini mix senior:
  M. Lanyiová, L. Rumanská, R. Jančíková, L. Gregová, P.
  Krajňáková, T. Bodnárová, S. Chovanová
  Z triedy: L. Šoldrovej, DiS.art.
 13. C. Debussy – Golliwogg´s Cakewalk:
  E.Ferencová, S. Jägerová, P.
  Podobínska, Mgr. V. Hamráková
  Z triedy: Mgr. V. Hamrákovej
 14. Coco:
  P. Krajňáková
  Arr.V. Plachetka
  Z triedy: Mgr. A. Bučkovej
 15. Waltz:
  P. Marčeková
  Z triedy: Mgr. V. .Hamrákovej
 16. Rihanna – Umbrella:
  L. Rumanská, L. Gregová, E. Moskalová
  Arr.V. Plachetka
  Z triedy: Mgr. A. Bučkovej, L. Šoldrovej, DiS.art.
 17. ĽH Brezina – Adagio, Čardáš
  Arr. V. Plachetka
  Z triedy: V. Plachetku, R. Žigu, DiS.art.
 18. A. Piazzolla- Libertango, Perfect – Ed Sheeran:
  Arr. Michael Brown
  Keď som išiel na drevo,
  L. Bán – Klarinetten Solo, F. Mondok – Krásna pieseň
 19. Pedagogický zbor – Yo soi Maria
  Arr. V. Plachetka

Post Author: Jaroslav Hamrák