1. ROČNÍK KLAVÍRNEJ SÚŤAŽE ŽIAKOV SZUŠ V PRAKOVCIACH

Blahoželáme všetkým zúčastneným k výborným výkonom a tiež laureátovi súťaže Jánovi Plachetkovi, ktorý postupuje na celoslovenské súťaže v hre na klavíri.

Veľká vďaka patrí učiteľovi Vladovi Plachetkovi za organizovanie súťaže a pripravenie žiakov.

Post Author: Jaroslav Hamrák