POLROČNÉ SKÚŠKY

15.01.2016
17:00 Foto 4. ročník ISCED 2B

18.01.2016
17:00 Písomná test z hudobnej náuky 4.ročník ISCED 1B, 1.-3.ročník ISCED 2B

19.01.2016
13:00 Foto 2.ročník ISCED 1B, 16:30 3.ročník ISCED 1B

20.01.2016
14:00
Písomná test z hudobnej náuky 3.ročník ISCED 1B
16:00 Písomná test z hudobnej náuky 2.ročník ISCED 1B
16:00 LDO – praktická skúška všetci
14:30 Foto 4. ročník ISCED 2B – druhý termín

21.01.2016
16:00
praktická skúška hudobný odbor – klavír p.uč Miriama Fenciková, DiS.art. Mgr. Veronika Vojtilová, akordeón, zobcová a priečna flauta, husle, klarinet
14:00 Praktická a písomná skúška VO 2.3.ročník ISCED 1B

22.01.2016
14:00 – 18:00
Praktická a písomná skúška VO 4.ročník ISCED 1B, 1-3.ročník ISCED 2B
15:30 praktická skúška hudobný odbor – trúbka, lesný roh klavír p.uč Ladislav Znám, DiS.art. Mgr. Michaela Filická, gitara, spev

TO – podľa inštrukcií p.uč. Lenky Šoldrovej. opravné a náhradné termín podľa dohody s vyučujúcimi.
Účasť povinná

Post Author: Jaroslav Hamrák