MÁME NOVÉHO UČITEĽA ĽUDOVÉHO TANCA

Náš nový učiteľ sa volá Mikuláš Szabó. Je členom folklórneho súboru Ilosvai vo Veľkej Ide, tanečného súboru Partia v Bratislave a bol 4lenom folklórneho súboru Borievka v Košiciach. V roku 2014 sa stal Laureátom a získal zlaté pásmo na Šaffovej ostrohe v kategórii B a v roku 2015 sa v rovnakej súťaži, no v kategórii A umiestnil taktiež v zlatom pásme.
Ako dobre mu to tancuje si môžte pozrieť tu:
Mikuláš sa zúčastnil ako tanečník aj zaujímavého hudobno-tanečného projektu „Vytvorila dedina, tancuje mesto“:

Post Author: Jaroslav Hamrák