ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA PRÁC

SZUŠ v Prakovciach a absolventky ISCED 2B výtvarného odboru oddelenia fotografie – Diana Gajdošová, Dušana Luščáková, Veronika Pindrochová, Beáta Šimková pod vedením Mgr. art. Lucie Baltovej vás srdečne pozývajú na absolventskú výstavu prác spojenú s verejnou obhajobou dňa 07.05.2016 do Klubu kultúry v Prakovciach.

Príďte nás podporiť.

Ďakujeme!

Post Author: Jaroslav Hamrák