ZAČIATOK VYUČOVANIA V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019

Milí rodičia a žiaci!

Dovoľte nám privítať Vás v novom školskom roku 2018/2019 a zaželať Vám predovšetkým veľa radosti z hudby, tanca, tvorivosti a kreativity.

A teraz k jednotlivým odborom:

HUDOBNÝ ODBOR:
vyučovanie začne 10. septembra 2018.

TANEČNÝ ODBOR:
vyučovanie začne 11. septembra 2018.

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR:
vyučovanie začne od 12. septembra 2018.

VÝTVARNÝ ODBOR:
vyučovanie začne od 13. septembra 2018.

Dúfame, že Vám aj tento školský rok prinesie nové výzvy a splní Vaše očakávania.

Michaela Filická
Riaditeľka SZUŠ v Prakovciach

Post Author: Jaroslav Hamrák