ZAČIATOK VYUČOVANIA V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

Milí rodičia a žiaci!


Dovoľte nám privítať Vás v novom školskom roku a zaželať Vám predovšetkým veľa radosti z hudby, tanca, tvorivosti a kreativity.

INFO k jednotlivým odborom:

HUDOBNÝ ODBOR:
vyučovanie začne od 6. septembra 2021.

TANEČNÝ ODBOR:
vyučovanie začne od 13. septembra 2021.

LITERÁRNO – DRAMATICKÝ ODBOR:
vyučovanie začne od 13. septembra 2021.

VÝTVARNÝ a  FOTOGRAFICKÝ ODBOR:
vyučovanie začne od 6. septembra 2021.

Dúfame, že Vám aj tento školský rok prinesie nové výzvy a splní Vaše očakávania.

Post Author: Jaroslav Hamrák