ŠKOLNÉ ZA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

Prosíme rodičov, ktorí ešte neuhradili školné, aby tak urobili. Rodič (zákonný zástupca) má možnosť zaplatiť školné  prostredníctvom  INTERNETBANKINGU.

Číslo účtu SZUŠ – IBAN: SK2209000000000524204776

Ako variabilný symbol (VS) pri platbe za 1.polrok uvádzajte: 2020

Ako variabilný symbol (VS) pri platbe za 2.polrok uvádzajte: 2021

V nevyhnutnom prípade môžu rodičia  zaplatiť školné na SZUŠ v Prakovciach v čase od 15:00 do 18:00 hod.

S pozdravom Mgr.Michaela Filická
riaditeľka SZUŠ v Prakovciach

Post Author: Jaroslav Hamrák