ROZVRH HODÍN HUDOBNÁ NÁUKA 2018/2019

ROČNÍK

DEŇ

ČAS

Prípravný ročník
Prvý ročník PONDELOK 15:15 – 16:00
Druhý ročník – 1.skupina PONDELOK 14:30 – 15:15
Druhý ročník – 2.skupina STREDA 15:45 – 16:30
Tretí ročník PONDELOK 15:15 – 16:00
Štvrtý ročník PONDELOK 16:00 – 16:45
Piaty, šiesty a siedmy ročník PONDELOK 16:45 – 18:00

Vyučovanie Hudobnej náuky bude prebiehať od 19.09.2018.

Mgr.Michaela Filická
Riaditeľka SZUŠ Prakovce

Post Author: Jaroslav Hamrák