RIADITEĽSKÉ VOĽNO 25.3.

Riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy v Prakovciach
oznamuje, že podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
poskytuje so súhlasom zriaďovateľa
všetkým žiakom školy
v piatok  25. 3. 2022
RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Post Author: Jaroslav Hamrák