PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Prijímacie skúšky na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia v termíne od 24.augusta 2020 do 10.septembra 2020.

Do 15. augusta 2020 bude zverejnený na našej stránke školy a na verejne dostupnom mieste presný termín konania prijímacích skúšok na jednotlivé druhy štúdia.

Vyplnené prihlášky môžete doručiť do 30.júna 2020 poštou na adresu:

Súkromná základná umelecká škola v Prakovciach
Breziny 289
055 62 Prakovce

alebo elektronicky na adresu: info@szusprakovce.sk

Tlačivo prihlášky >

Post Author: Jaroslav Hamrák