POZVÁNKA NA RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že dňa 20.11.2018 o 17:00 hod. sa budú konať triedne rodičovské
združenia žiakov hudobného, výtvarného a literárno-dramatického odboru v Súkromnej
základnej umeleckej škole v Prakovciach.

Mgr.Michaela Filická
riaditeľka SZUŠ Prakovce

Post Author: Jaroslav Hamrák