OZNAM O ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020

Riaditeľstvo Súkromnej základnej umeleckej školy v Prakovciach oznamuje, že začiatok školského roka 2019/2020 je 2. september 2019.

Žiaci sa v tento deň prihlasujú na štúdium a zadeľujú si rozvrh hodín hlavných a povinných predmetov u svojich vyučujúcich 
v čase od 13:00 do 18:00 hod.

Tešíme sa na vás!

Milí rodičia a žiaci!

Dovoľte nám privítať Vás v novom školskom roku 2018/2019 a zaželať Vám predovšetkým veľa radosti z hudby, tanca, tvorivosti a kreativity.

Dúfame, že Vám aj tento školský rok prinesie nové výzvy a splní Vaše očakávania.

Michaela Filická
Riaditeľka SZUŠ v Prakovciach

Post Author: Jaroslav Hamrák