OZNAM O ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2018/2019

Riaditeľstvo Súkromnej základnej umeleckej školy v Prakovciach oznamuje,

že začiatok školského roka 2018/2019 je 3. september 2018.

 

Žiaci sa v tento deň prihlasujú na štúdium a zadeľujú si rozvrh hodín hlavných a povinných predmetov u svojich vyučujúcich v čase od 13:00 do 18:00 hod.

Tešíme sa na vás!

                                                                   Mgr. Michaela Filická,
poverená riaditeľka SZUŠ v Prakovciach

Post Author: Jaroslav Hamrák