DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE KONČÍ A MY ZAČÍNAME PREZENČNE PRE CELÚ ŠKOLU

Na základe aktuálneho covid školského automatu sa náš okres konečne dostal do ružovej farby. 

To znamená, že od 17.05.2021 otvárame prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov našej školy SZUŠ v Prakovciach. Bližšie informácie Vám poskytnú triedni učitelia.

Pravidlá prezenčného vyučovania: 

ŽIAK:  odovzdáva podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti 1x do týždňa triednemu učiteľovi, vždy na prvú vyučovaciu hodinu v týždni.

·         pred vstupom si dezinfikuje ruky,

·         používa v priestoroch školy prekrytie tváre,

·         na vyučovanie prichádza bez príznakov ochorenia,

·         mladší žiaci skupinových odborov počkajú na príchod vyučujúceho, ktorý ich bude sprevádzať do triedy

·         starší žiak vchádza do budovy individuálne, tesne pred vyučovacou hodinou, nezdržiava sa na chodbách v skupinách.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného  zástupcu

Post Author: Jaroslav Hamrák