NÁVRAT DO ŠKÔL OD 1.3.2021

Vážení rodičia,

riaditeľstvo SZUŠ v Prakovciach, oznamuje, že od 1.3.2021 pokračuje vyučovanie naďalej prezenčnou formou. Jedna sa o individuálnu výučbu Hudobného odboru žiakov prvého stupňa ZŠ, okrem žiakov  spevu a dychových hudobných nástrojov.

Žiaci pri nástupe na vyučovanie musia poskytnúť k nahliadnutiu negatívny test jedného z rodičov. Tieto testy si nenechávame, ani nekopírujeme, iba kontrolujeme. Žiak zároveň odovzdá na prvej vyučovacej hodine vyučujúcemu vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Žiaci LDO, TO, VO pokračujú vo vyučovaní dištančne.

Z manuálu „Návrat do škôl“, ktorý je určený zriaďovateľom a riaditeľom škôl a školských zariadení vyplýva pre našu školu od 8.3.2021 toto:

Základná umelecká škola

– dištančne – skupinová výučba, spev, dychové nástroje,

– prezenčne – individuálna výučba (okrem spevu a dychových nástrojov) pre žiakov vo veku 1. stupňa ZŠ,

– test zamestnancov a zákonného zástupcu

Tešíme sa na Vaše deti v škole.

O nových informáciách Vás budeme priebežne informovať.

Post Author: Jaroslav Hamrák