DIŠTANČNÁ FORMA SKUPINOVÉHO VYUČOVANIA

Vážení rodičia, milí žiaci,
dňom 12.10.2020 bolo prerušené skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách. To znamená, že aj my prechádzame na dištančnú formu skupinového vyučovania, ktorá bude pozostávať z online
vyučovacích hodín a z dištančných úloh v jednotlivých odboroch takto:

Hudobný odbor

Skupinové predmety – hudobná náuka, komorná hra, hra v súbore, komorný spev, štvorručná hra – budú prebiehať prostredníctvom dištančných úloh po dohovore so svojim vyučujúcim v dňoch rozvrhu hodín.
V čase týchto hodín budú učitelia prítomní na pracovisku, teda žiaci si s nimi v prípade potreby môžu dohodnúť aj individuálne prezenčné konzultácie.


Výtvarný odbor

Na stránke školy budú pravidelne v dňoch rozvrhu hodín pridávané výtvarné témy žiakom. V čase týchto hodín si môžu prísť žiaci vyzdvihnúť potrebný materiál na ich práce, ktoré potom po ukončení prerušenia skupinového vyučovania odovzdajú svojej pani učiteľke.

Tanečný odbor

Žiaci budú dostávať dištančné úlohy formou video nahrávky. Taktiež si môžu s vyučujúcim dohodnúť individuálne konzultácie a tréningy prezenčnou formou s časovou dotáciou 20-30 minút (podľa ročníka).

Literárno-dramatický odbor

Žiaci dostanú rozpis prednesov, ktoré budú prebiehať prezenčne s jedným žiakom s časovou dotáciou 20 minút na žiaka. Okrem toho budú žiaci dostávať dištančné úlohy a zadania.

Pre podrobnejšie informácie, prípadne kvôli prezenčným individuálnym konzultáciám, kontaktujte svojich vyučujúcich, poprípade riaditeľku školy.

Ďakujeme za pochopenie. Spoločne to určite zvládneme.
Vedenie školy.

Post Author: Jaroslav Hamrák