4. ROČNÍK PLESU MAŽORETIEK

Mažoretky Shining Stars a Cheeky Girls

vás pozývajú na

4. ročník plesu mažoretiek Shining Stars Prakovce a Cheeky Girls Krompachy

dňa 13.1.2018 o 17:00 hod.

v Kultúrnom dome v Margecanoch.

Svoju účasť potvrďte na tel. čísle 0919 320 887.

Post Author: Jaroslav Hamrák