ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Adresa:
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika

IČO: 36 064 220

Podateľna:

pondelok – štvrtok: 8:00 – 15:00
piatok: 8:00 – 14:00
Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:

Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20

 

Sekretariát predsedu úradu +421 2 323 132 11
Sekretariát úradu +421 2 323 132 14

Fax: +421 2 323 132 34

 

Hovorca:
mobil: 0910 985 794
e-mail: hovorca@pdp.gov.sk

E-mail:

– všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk

– pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk

– webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk

– na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám využite on-line formulár.- emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov.  Je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné údaje boli zneužité: ochrana@pdp.gov.sk