DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Vážení rodičia, milí žiaci!
Po dohovore s pani zriaďovateľkou, Vám oznamujeme, že od 01.06.2020 sa vyučovanie na našej škole neobnovuje.

Výchovno – vzdelávací proces bude naďalej prebiehať dištančnou formou.

O aktuálnych informáciách Vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky školy a triednych učiteľov.


Mgr. Michaela Filická, riaditeľka školy

Post Author: Jaroslav Hamrák