AKTUÁLNE OPATRENIA PRE ŠKOLY OD 26.OKTÓBRA 2020

Milí rodičia, milí žiaci,

dňom 26.10.2020 prechádza vyučovanie na našej Súkromnej základnej umeleckej škole v individuálnom ako aj v skupinovom vyučovaní /HO,
VO-FO, TO, LDO) na dištančnú formu na základe Rozhodnutia ministra školstva, ktorá bude pozostávať z online vyučovacích hodín.

Podrobnejšie informácie Vám budú podávať vyučujúci daných predmetov.

Ďakujeme za pochopenie. Spoločne to určite zvládneme.

S pozdravom vedenie školy.

Rozhodnutie ministra 23.10.2020

Post Author: Jaroslav Hamrák