OBČIANSKE ZDRUŽENIE BREZINKA SZUŠ V PRAKOVCIACH

Súkromná základná umelecká škola v Prakovciach zriadila občianske združenie s názvom ,,Brezinka SZUŠ v Prakovciach,“ ktoré má slúžiť na vytvorenie alternatívnych finančných a materiálnych zdrojov použiteľných na rozvoj odborného rastu a skvalitnenia výučby a aktivít žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy v Prakovciach.

Cieľom OZ ,,Brezinka SZUŠ v Prakovciach,, “ je dobrovoľnou aktivitou odborne, finančne a materiálne podporovať rozvoj žiakov, pomáhať pri rozvíjaní tvorivých a umeleckých schopností detí, podieľať sa na organizovaní kultúrnych podujatí školy, napomáhať pri realizácii rozvojových projektov  a aktivít rešpektujúc pritom osobnosť každého žiaka školy. 

Názov združenia:

IČO:

Sídlo:

Registračné číslo:

Dátum vzniku:

Brezinka SZUŠ v Prakovciach

53035241

Prakovce 289, 05562 Prakovce

VVS/1-900/90-59123

28.05.2020